24.11.2017 Ostatni dzień zmagań z próbnymi maturami, uczniowie rozwiązują zadania z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. W tym roku wybrali: chemię, biologię, geografię, historię i wiedzę o społeczeństwie.

matury próbne 4