Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy przyszłych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącącym im. S. Żeromskiego w Darłowie.
Proponujemy naukę w klasach:
– Żeglarskiej ( mundurowej)
– Przyrodniczej
– Humanistyczno-medialnej