Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Szkoły. W programie ciekawe spotkania, warsztaty, laboratoria, pokazy. Zaprezentujemy ofertę szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
Przyszłość ma wiele kierunków, a my oferujemy kilka z nich: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Branżowa Szkoła I stopnia.