Dnia  2017-04-04 nagrodzono grupę młodzieży, której makieta wygrała w konkursie “Osiedle przyszłości – z energią zmieńmy źródła”.
Organizatorki konkursu- panie Dorota Morawska, Mirosława Szymańska, Anetta Jęcka, Urszula Paszkiewicz wręczyły upominki Annie Wruszczak, Kamilowi Michalskiemu, Przemysławowi Wrzesień, Dominikowi Gajosowi – zespół z klasy I Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

Konkurs - makieta