Miasto Darłowo przekazało 9 laptopów Asus 💻 oraz dwa modemy LTE dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły, którzy nie posiadają dostatecznego dostępu do zdalnej nauki. Laptopy zostały zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Komputery zostaną przekazane w najbliższych dniach uczniom.