ANDRZEJKOWE PRZERWY

Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo “Tiki Taki”
zorganizowali Andrzejki, podczas przerw było tanecznie i słodko. Można było sobie powróżyć , wróżby najczęściej dotyczyły zdania matury i egzaminów zawodowych…
Odbył się również konkurs na najfajniejszą wróżkę, laureatki na zdjęciach, gratulacje!

Andrzejki