komunikatmini53437 czerwca 2016 roku w Słupsku odbył się egzamin państwowy First Certificate in English. W egzaminie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie. Byli to Ewa Banaszyk, Weronika Firmowska i Dawid Tałanda. W końcu  sierpnia br., po otrzymaniu wyników egzaminu,  okazało się, że cała trójka uzyskała wynik pozytywny i otrzymała certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego. Uczniów przygotowywał nauczyciel angielskiego, mgr Waldemar Tałanda, w ramach dodatkowych zajęciach w szkole. Obecnie przygotowuje On do zdania egzaminu kolejną grupę uczniów. Tym i pozostałym uczniom życzymy jak najbieglejszego opanowania języka angielskiego.