Z przyczyn technicznych (niezależnych od szkoły) plan lekcji 
dostępny będzie na stronie internetowej w późniejszym terminie. 
Aktualny plan lekcji przekazany zostanie przez wychowawców 
2 września 2019r.