Badania lekarskie uczniów klas III

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

odbędą się 30 stycznia o godzinie 9.00

w siedzibie szkoły