Bezpieczne ferie 2019 
W poniedziałek, 28 stycznia, st. sierż. Agnieszkę Cukrowską,  przypomniała młodzieży podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku wspomniała o zagrożeniach i reagowaniu w przypadku sytuacji niebezpiecznych.