Bez kategorii

15 of 548 items

Harmonogram wydawania świadectw szkolnych

Informacja dla uczniów Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie   Harmonogram wydawania świadectw dla uczniów poszczególnych klas w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r. Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie o opracowaniu harmonogramu odbioru świadectw przez uczniów została podyktowana sytuacją epidemiczną i koniecznością przestrzegania  szeregu wytycznych przeciwepidemicznych. Mają […]

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021 Zapraszamy przyszłych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącącym im. S. Żeromskiego w Darłowie. Proponujemy naukę w klasach: – Żeglarskiej ( mundurowej) – Przyrodniczej – Humanistyczno-medialnej  

Świadectwa ukończenia szkoły

W środę, 29 kwietnia, uczniowie, którzy ukończyli Liceum Ogólnokształcące im S. Żeromskiego oraz Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej przyszli do szkoły, żeby odebrać swoje świadectwa szkolne i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie pojawiali się w szkole zgodnie z indywidualnym harmonogramem, były łzy wzruszenia i podziękowania. Wszystkim abiturientom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na […]

Wirtualne spotkanie – zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych

24 kwietnia 2020r. odbyło się wirtualne spotkanie – zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych. Abiturienci spotkali się z dyrektorem, wychowawcami, gronem pedagogicznym oraz z Burmistrzem Miasta Darłowo (Pan Burmistrz nagrał i przesłał film). Dyrektor szkoły, Joanna Witkowska, podsumowała okres nauki szkolnej i przedstawiła wyniki w nauce, z wychowankami pożegnały się również panie wychowawczynie. Uczniowie zobaczyli […]

9 laptopów Asus oraz dwa modemy LTE dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły

Miasto Darłowo przekazało 9 laptopów Asus 💻 oraz dwa modemy LTE dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły, którzy nie posiadają dostatecznego dostępu do zdalnej nauki. Laptopy zostały zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Komputery zostaną przekazane w najbliższych […]