Pod koniec roku szkolnego, Samorząd Uczniowski zorganizował debatę dotyczącą ewaluacji Oceniania Wewnątrzszkolnego Uczniów.