Wręczyliśmy dyplomy i nagrody uczniom za zajęcie wysokich miejsc w konkursach: poetyckim, matematycznym i pożarniczym.
Gratulujemy zapału, wiedzy i wysokich umiejętności!