Wielkanocny konkurs rozstrzygnięty!
Kategorie: mazurek wielkanocny, koszyczek wielkanocny, tradycje regionalne i tarcie chrzanu.
Zwycięzcom gratujemy!
Wszyscy uczestnicy zost

ali wyróżnieni i nagrodzeni!