“EcoPraktyka – podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE” – uczniowie klasy II technikum biorą udział w stażach zawodowych.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Staże będą odbywać się w przedsiębiorstwach działających w branży Odnawialnych Źródeł Energii w Bułgarii, Portugalii i Niemczech.
Pierwsi uczniowie odbywają staż od 15 kwietnia w Sofii (Bułgaria).