W dniu 10 stycznia 2019 r. w naszym liceum odbędą się eliminacje szkolne XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do konkursu zgłosili się uczniowie szczególnie zainteresowani biologią oraz zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska. Celem tej Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego oraz inspiracja do podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy stanu naszego środowiska. Merytorycznym organizatorem i patronem OWE jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu ministra Środowiska oraz Ligii Ochrony Przyrody.