FINAŁ VII BOŻONARODZENIOWEJ PACZKI DLA BOHATERA

Samorząd Uczniowski przez kilka tygodni prowadził zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznych dla darłowskich kombatantów.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie!
Zebrane artykuły zostaną przekazane Darłowskiemu Centrum Wolontariatu, które koordynuje akcję.