WAŻNE INFORMACJE

– 22 czerwca do 26 czerwca do godziny 15.00 należy uzupełnić podanie o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia    gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

– 6 lipca o godz. 9.00 wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

– 6 lipca do 10 lipca złożenie przez kandydatów oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach             egzaminu gimnazjalnego.

– 11 lipca o godzinie 9.00 wywieszenie list kandydatów przyjętych do klas pierwszych.

Kandydaci do klas pierwszych szkoły branżowej i technikum zostaną poinformowani o terminie badań lekarskich.