Informacja dla uczniów Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie

 

Harmonogram wydawania świadectw dla uczniów poszczególnych klas w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r.

Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie o opracowaniu harmonogramu odbioru świadectw przez uczniów została podyktowana sytuacją epidemiczną i koniecznością przestrzegania  szeregu wytycznych przeciwepidemicznych. Mają one na celu zapewnienie wszystkim  uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunki przebywania w budynku. Stąd konieczność ograniczenia do minimum kontaktów między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

 

Harmonogram odbioru świadectw szkolnych

26  czerwca 2020 r.

gabinet nr 10

wejście główne do szkoły

hala sportowa

wejście do hali sportowej

godz. 9.00 

kl. I A LO p. R. Marciniak

 

godz. 9.00

kl. I B LO  p. M. Burzak

 

godz. 10.00

kl. II A LO p. B. Galińska

 

godz. 10.00

kl. II B LO p. E. Resil

 

godz. 11.00

kl. II T  p. M. Śpich

 

godz. 11.00

kl. III T  p. A.  Jęcka

 

godz. 11.30

kl. I B BS  p. A. Grykień- Polańska              

 

 godz. 11.30

kl. II BS  p. K. Iwanowski

 

godz. 12.30

kl. III BS  p. A. Łajewska               

 

 godz. 12.00

kl. I A BS  p. W. Leśniak