Egzamin maturalny

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2019 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny.
Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2019 powinni zweryfikować ( na stronie https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_m…) ewentualną konieczność wniesienia opłaty za egzamin maturalny.
Absolwenci zobowiązani są również do złożenia, w wyżej wymienionym terminie, w sekretariacie szkoły kserokopii dowodu wniesienia opłaty.