Szanowni rodzice, 

Nastąpiła modyfikacja Oceniania Wewnątrzszkolnego Uczniów w zakresie Punktowego Systemu Oceniania Zachowania.

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane podczas zebrania z rodzicami w dniu 23.11.2017.