KAŻDY DAWCA KRWI JEST BOHATEREM !

24 listopada 2017 r. uczniowie naszej szkoły z p. Patrycją Kaffke zostali zaproszeni przez Burmistrza Miasta Darłowo do Urzędu Miasta Darłowo na obchody Dnia Krwiodawcy.
Krwiodawcy szczególnie zaangażowani w akcje oddawania krwi otrzymali upominki od Burmistrza Miasta Darłowo pana Arkadiusza Klimowicza, wójta gminy Darłowo pana Radosława Głażewskiego oraz przedstawicielki Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku pani Marzeny Harnaszkiewicz-Więckowskiej.
Krwiodawcy z naszej szkoły zostali również nagrodzeni dyplomami i upominkami. Wśród nagrodzonych byli: 
1. Patrycja Betcher
2. Julia Krawiecka
3. Natalia Ratkowska
4. Adrian Duszkiewicz

Krew