Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 

Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

 

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości kształcenia 2 szkół na terenie Miasta Darłowo i objęcie wsparciem 278 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i/lub wyrównania dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych.

 

Projekt zakłada realizację 1290 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

 

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Zajęcia rozwijające z biologii
 • Zajęcia rozwijające z chemii
 • Zajęcia rozwijające z fizyki
 • Zajęcia rozwijające z geografii
 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Zajęcia rozwijające z podstaw przedsiębiorczości
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z biologii
 • Zajęcia wyrównawcze z chemii
 • Motywacja do nauki i terapii
 • Warsztaty edukacyjno-zawodowe
 • Indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

30 nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w doskonaleniu kompetencji w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, jak również w zakresie pedagogiki specjalnej. 1 nauczyciela podniesie kompetencje poprzez udział w kursie z zakresu programowania, a 20 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu „Doskonalenie metod pracy z uczniem niepełnosprawnym”.

Całkowita wartość projektu: 531 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 477 900,00 zł