Drodzy Uczniowie i Szanowni Państwo,
w związku z przedłużającą się sytuacją zawieszenia zajęć oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca – od jutra, tj. 25 marca 2020 r., wprowadzamy nowe regulacje i zasady funkcjonowania naszej szkoły na czas działania w Polsce szczególnych przepisów.
Przedstawiam najważniejsze ustalenia:

W Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie obowiązuje kształcenie na odległość ( nauka zdalna).

Do nauczania wykorzystuje się narzędzia dostępne w pakiecie G Suite dla szkół i uczelni lub inne wybrane przez nauczycieli i ustalone z uczniami narzędzia umożliwiające pracę zdalną.

Nauczyciele, zmodyfikują programy nauczania, uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W tym tygodniu zadania realizowane będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć i na dotychczasowych zasadach ustalonych przez poszczególnych nauczycieli. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami zgodnie z klasowym planem lekcji.

W czasie kształcenia na odległość zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Nauczyciele zmodyfikują przedmiotowe zasady oceniania, tak aby stosować rozwiązania odpowiednie do przyjętego charakteru zajęć – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć i rodzaju kontaktu z uczniami. Od 25 marca 2020 r. uczniowie będą oceniani zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania.\

Do końca tygodnia uczniowie i rodzice otrzymają opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów Zasady pracy online nauczyciela z uczniem w czasie kształcenia na odległość.

Wychowawcy utrzymują kontakt z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz w innych ustalonych formach, przekazują im informacje o sposobie i trybie realizacji zadań, o postępach w nauce, w razie potrzeby zapewniają im możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

W sytuacjach trudnych, ważnych bardzo proszę o osobisty kontakt telefoniczny – 667 621 020. To jedyna szansa na pozytywne rozwiązywanie potencjalnych kwestii spornych na linii nauczyciel – uczeń – rodzic.

Mam nadzieję, że wprowadzane rozwiązania pomogą w realizacji wspólnych zadań, z jak najmniejszymi szkodami dla wszystkich członków naszej społeczności.

Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim zdrowia
Joanna Witkowska
dyrektor szkoły