Komunikat w związku z odwołaniem zajęć
W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach od 12 do 25 marca 2020 r.  informuję, że:
– odwołane są wszystkie zajęcia (planowe, pozalekcyjne, koła zainteresowań, sportowe),
– nieobecność uczniów i nauczycieli ma charakter zapobiegawczy, profilaktyczny – stąd apeluję o pozostanie w tym czasie w domu, nieprzebywanie w miejscach publicznych i w dużych grupach,
– zalecane są różne formy pracy i kontakt z uczniami (zdalnie z domu) – z wykorzystaniem ustalonych z uczniami form komunikacji internetowej czy telefonicznej, a także samodzielna praca uczniów, tak aby straty edukacyjne były jak najmniejsze,
– nauczyciele, którzy nie ustalili z uczniami formy komunikowania się, mogą nawiązać kontakt z uczniami poprzez dziennik elektroniczny Librus,
– należy zapoznawać się z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus,
– w dniach 12-13 marca 2020 r.  w godzinach 10.00 – 13.00 dyrektor i wicedyrektor będą pełnić dyżur dla  niepełnoletnich uczniów, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu,
–  informacje udzielane będą:  94 3142515, zsdarlowo@wp.pl , osobisty – wyłącznie w sytuacjach szczególnych,
– wg informacji MEN nie przewiduje się w tej chwili zmian w organizacji roku szkolnego, tj. obowiązują ustalone terminy kalendarza.

dyrektor szkoły
Joanna Witkowska