LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA IA LO (PRZYRODNICZA)

KLASA IB LO (HUMANISTYCZNO – PRAWNA)

KLASA II LO

KLASA III LO

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA I BS

KLASA II BS

TECHNIKUM

KLASA I T

KLASA II T

KLASA III T

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA III ZSZ