Wizyta w szkole absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego – Arkadiusza Tomiaka zaowocowała ogłoszeniem konkursu fotograficznego pod patronatem znanego operatora filmowego. Uczniowie robili zdjęcia w dwóch kategoriach ” Moje ulubione miejsce” oraz ” Portret lub autoportret”. Jury w osobie A. Tomiaka wyłoniło zwycięzcę: I miejsce w obu kategoriach zajęły zdjęcia Syriusza Sieronia za wrażliwość wizualną i intrygujące przedstawienie dualizmu w życiu człowieka.
Wyróżnione zostały również prace fotograficzne Aleksandry Kaffke w kategorii “Moje ulubione miejsce” za subtelne zobrazowanie powiedzenia, że żyjemy nie dla siebie, lecz dla innych.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez A.Tomiaka, a wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali czapki Polish Society of Cinematographers. 
Autorami zdjęć są: S. Sieroń, A. Kaffke, M. Głębocka, K. Czerniejewska, B. Janecki, P. Betcher, K. Szymczak, D. Lichacy, A. Garczyńska.