W dniu 15 marca trzy uczennice naszej szkoły brały udział w Miejskim Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim. Rozwiązywały  test składający się ze stu pytań dotyczących geografii, biologii i żeglarstwa. Klaudia Kuklewska zajęła III miejsce, obok niej startowały Kinga Czerniejewska  z II a LO,  Klaudia Duda z III b LO