“Klucz do sukcesu – Matura z Żeromem”

 

PROFIL   przyrodniczy

przedmioty preferowane to matematyka, biologia, chemia i przedmiot dodatkowy język angielski

PROFIL   humanistyczno – prawny

przedmioty preferowane to język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie i przedmiot dodatkowy język angielski

 

W naszym liceum:

  • przygotowujemy uczniów do matury i studiów,
  • proponujemy zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów,
  • rozwijamy zainteresowania młodzieży,
  • odkrywamy talenty,
  • przygotowujemy do konkursów i olimpiad,
  • dopasowujemy profile do indywidualnych potrzeb uczniów.