WYTYCZNE DLA UCZNIÓW – EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 2020

WYTYCZNE – PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. S. ŻEROMSKIEGO