2016-09-30
Wielki czas próby…
Próbny pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego klas trzecich LO. Czas trwania 120 minut. Egzamin obejmował: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne i wypowiedź pisemną. Wyniki podadzą nauczyciele jęz. angielskiego: pani Ewa Szymańska i pan Waldemar Tałanda.