INFORMATORY MATURALNE   CKE

Część ogólna informatora – Aktualizacja z 1 września 2015 r.

Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

ChemiaWybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk

Fizyka Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + rysunki

Geografia + czarnodruk + rysunki

Historia + czarnodruk

Język angielski + czarnodruk

Język niemiecki (jako język obcy nowożytny) + czarnodruk

Język polski + czarnodruk

Matematyka + Wybrane wzory matematyczne + czarnodruk + rysunki

Wiedza o społeczeństwie + czarnodruk