W związku z obchodzonym 24 marca Międzynarodowym Dniem Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar, uczniowie wzięli udział w prelekcji na temat dyskryminacji, nietolerancji i godności człowieka. Zajęcia prowadził psycholog mgr Tomasz Mielczarek.