Z inicjatywy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, pana Artura Hamerlinga, w naszej szkole powołany zostanie Młodzieżowy Klub Historyczny im. Kazimierza Moczarskiego w ramach działań Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Zachęcamy chętnych uczniów, miłośników historii i literatury, do udziału w klubie.
#fundacjamoczarskich #klubhistoryczny #milosnicyhistorii