19 września 2018 r.  na lekcji języka polskiego uczniowie z III klasy grupy humanistycznej wybrali się razem z Cezarym Baryką na poszukiwanie szklanych domów, przyłączając się jednocześnie do akcji Narodowego Czytania “Przedwiośnia”.