Dnia 14 grudnia 2017r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Darłowie, odbyła się konferencja w której uczestniczyli uczniowie klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Prezes Zarządu Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie dr inż. Adolf Mirowski wręczył certyfikaty PreQurs, w zakresie niskiej oraz ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wydane przez ICEB dla wszystkich systemów ciepłowniczych MPEC. Wręczenie certyfikatów poprzedziła interesująca prezentacja dr Mirowskiego dotycząca zagrożeń związanych z niską emisją i możliwości jej przeciwdziałania.