Nowe książki!
W bibliotece szkolnej trwają intensywne prace związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zakupiono nowe książki, które przyjmowane są na stan biblioteki szkolnej. Po opracowaniu formalnym, rzeczowym i technicznym trafiają już do czytelników.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH !