W poniedziałek 8 lutego 2016 na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Darłowie podjęto dwie uchwały intencyjne dotyczące utworzenia z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 dwóch nowych placówek oświatowych w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego.

Pierwszą z nich ma być czteroletnie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie. Druga będzie kształcić osoby dorosłe i nazywać się będzie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nauka w nim trwać będzie trzy lata. Obydwie szkoły ma prowadzić samorząd miasta Darłowa w ramach Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego. Planuje się rozpoczęcie nowego roku szkolnego z dniem 1 września 2016.