Dyrektor szkoły – mgr Joanna Witkowska
Wicedyrektor – mgr inż. Joanna Byrwa
 
Język polski
mgr Edyta Resil
mgr Grażyna Wrześniewska
 
Język angielski
mgr Ewa Szymańska
 
Język niemiecki
mgr Patrycja Kaffke
 
Historia
mgr Monika Burzak
mgr Anetta Jęcka
 
Wiedza o społeczeństwie
mgr Monika Burzak
 
Matematyka
mgr Bożena Galińska
mgr inż. Joanna Byrwa
mgr Marta Wątrobińska
 
Fizyka
mgr Jacek Mizianty
 
Chemia
mgr Mirosława Szymańska
 
Biologia
mgr Mirosława Szymańska
 
Geografia
mgr Anetta Jęcka
 
Informatyka
mgr inż. Joanna Byrwa
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Aldona Łajewska
 
Wychowane fizyczne
mgr Krzysztof Iwanowski
mgr Wojciech Leśniak
 
Wiedza o kulturze
mgr Monika Burzak
 
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aldona Łajewska
 
Rysunek techniczny
mgr inż. Joanna Byrwa
 
Dokumentacja techniczna w budownictwie 
mgr inż. Joanna Byrwa
 
Podstawy kosztorysowania 
mgr inż. Joanna Byrwa
 
Montaż systemów energetyki odnawialnej
dr Tomasz Skubała
 
Technologia montażu systemów techniki odnawialnej
prof Robert Sidełko
 
Systemy energetyki odnawianej
Michał Baran
 
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
dr Tomasz Skubała
 
Religia
mgr Ewa Romak
 
Pedagog szkolny
mgr Janusz Resil
 
Biblioteka szkolna
mgr Danuta Szkopińska