Dyrektor szkoły – mgr Joanna Witkowska
Wicedyrektor – mgr inż. Joanna Byrwa
 
Język polski
mgr Edyta Resil
mgr Grażyna Wrześniewska
 
Język angielski
mgr Ewa Szymańska
mgr Waldemar Tałanda
 
Język niemiecki
mgr Patrycja Kaffke
 
Historia
mgr Monika Burzak
mgr Anetta Jęcka
mgr Mirosław Kopowski
 
Wiedza o społeczeństwie
mgr Artur Hamerling
 
Matematyka
mgr Bożena Galińska
mgr inż. Joanna Byrwa
mgr Małgorzata Krakowska
 
Fizyka
mgr Jacek Mizianty
 
Chemia
mgr Mirosława Szymańska
 
Biologia
mgr Mirosława Szymańska
 
Geografia
mgr Anetta Jęcka
 
Informatyka
mgr inż. Joanna Byrwa
 
Edukacja prawna 
dr Maciej Jabłoński
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Aldona Łajewska
 
Wychowane fizyczne
mgr Krzysztof Iwanowski
mgr Wojciech Leśniak
mgr Magdalena Śpich
 
Wiedza o kulturze
mgr Monika Burzak
mgr Grażyna Wrześniewska
 
Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aldona Łajewska
 
Rysunek techniczny
Dokumentacja techniczna w budownictwie 
Podstawy kosztorysowania 
Montaż systemów energetyki odnawialnej
Technologia montażu systemów techniki odnawialnej
Systemy energetyki odnawianej
Obsługa systemów energetyki odnawialnej
Pracownicy akademiccy Politechniki Koszalińskiej
 
Religia
mgr Ewa Romak
 
Pedagog szkolny
mgr Janusz Resil
 
Biblioteka szkolna
mgr Danuta Szkopińska