Rada Rodziców rok szkolny 2019/2020

Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 tworzą wszyscy rodzice wchodzący w skład Klasowych Rad Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców tworzą:

Przewodnicząca p . Ilona Witkowska

Zastępca przewodniczącej p. Rajmund Wróblewski

Skarbnik p. Anna Kostrzewa

Sekretarz p.