Rada Rodziców rok szkolny 2019/2020

Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 tworzą wszyscy rodzice wchodzący w skład Klasowych Rad Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców tworzą:

Przewodnicząca Rady Rodziców:  Pani Ilona Witkowska

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Pan Rajmund Wróblewski

Skarbnik Rady Rodziców: Pani Anna Kostrzewa 

Sekretarz Rady Rodziców: Pani Jadwiga Dudek

Komisja Rewizyjna:

  1. Pan Waldemar Bonk
  2. Pan Wiesław Moskwa