Miasto Darłowo i prowadzona przez nie szkoła im. Stefana Żeromskiego w Darłowie oraz firma Wind Service Sp. z o.o. zarządzająca budową i eksploatacją części miejscowych elektrowni wiatrowych, mając na uwadze wspólne zainteresowanie działaniami na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych technologii oraz dostosowaniem kwalifikacji kadr technicznych do rozwijającego się rynku pracy, podjęły decyzję o współpracy. Współpraca obejmować będzie działania związane z utworzeniem z rokiem szkolnym 2016/2017 nowej placówki, jaką będzie czteroletnie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Darłowie. Wspólne działania mają wzmocnić atrakcyjność i jakość szkolenia zawodowego, rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu oraz lepsze przygotowanie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Przyszli absolwenci będą mieć szansę na pracę m.in. przy eksploatowaniu i budowie parków wiatrowych, biogazowni i systemów fotowoltaicznych.

List intencyjny określający warunki współpracy podpisany został 21 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie przez Burmistrza Miasta Darłowo Pana Arkadiusz Klimowicza, Dyrektora ZS im. Stefana Żeromskiego Pana Bogdana Herbecia oraz Prezesa Zarządu Wind Service Sp. z o.o. Pana Jarosława Bańkę.

Darek Nowak