Podsumowanie Szkolnego Tygodnia Bezpiecznego Internetu.

Dzisiaj wręczyliśmy dyplomy i upominki uczniom, którzy wzięli udział w konkursach i turniejach organizowanych podczas Tygodnia Bezpiecznego Internetu. Nagrody ufundowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Darłowie oraz firma Eurobit w Darłowie. Gościliśmy w szkole prezesa MPGK w Darłowie Pana Krzysztofa Bagińskiego oraz dyrektora technicznego MPGK Pana Dariusza Pawlaczyka, którzy wręczyli upominki.
Wszystkim nagrodzony gratulujemy!
#MPGKDarłowo #lubiędarłowo #cyfrowobezpieczni