Jeśli jesteś wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariusza, załóż wniosek do programu stypendialnego “Wolontariusz z pasją”. Szczegółowych informacji udziela koordynator SKW- s. Izabela.
Program stypendialny skierowany jest do aktywnych wolontariuszy, chcących rozwijać swoje pasje.

http://wolontariat.com.pl/index.php/aktualnosci-xm-z-ostatniej-chwili-xm/item/336-stypendium-wolontariusz-z-pasja