REKRUTACJA 2018

Od 9 maja 2018 r. prowadzimy rekrutację uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 
Tegorocznym absolwentom gimnazjum, którzy szukają swojej życiowej ścieżki, polecamy naukę:
– w Liceum Ogólnokształcącym , w klasie humanistyczno-prawnej lub w klasie przyrodniczej. 
– w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
– w Branżowej Szkole I stopnia.
Każdy znajdzie u nas coś ciekawego dla siebie!
Pamiętajcie, rekrutacja trwa
#lubiędarłowo #liceumwdarłowie #idęnastudia #technikoze#przyszłośćmakilkakierunków #jestemzawodowcem