“Uroczyście ogłaszam rok szkolny 2018/2019 za otwarty” tymi słowami dyrektor szkoły zainaugurowała nowy rok szkolny, powitała wszystkich uczniów i grono pedagogiczne po wakacyjnej przerwie i przekazała uczniom życzenia jak najlepszych wyników w nauce, sumienności, pracowitości oraz 100% frekwencji, a gronu pedagogicznemu wytrwałości i satysfakcji w pracy z młodzieżą. 
Szczególnie serdecznie przywitani zostali uczniowie klas pierwszych, którzy będą się uczyć w klasie I A LO przyrodniczej (wychowawca p. mgr Bożena Galińska) , klasie I B LO humanistyczno – prawnej ( wychowawca p. mgr Edyta Resil, klasie I Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej ( wychowawca p. Magdalena Śpich) oraz w klasie I Branżowej Szkoły I stopnia ( wychowawca p. Krzysztof Iwanowski). 
Wszystkim życzymy pracowitego i spędzonego w miłej atmosferze roku szkolnego!