Zarządu Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2019/2020 

 

Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego –  Dawid Rokicki z klasy II B LO

Zastępca przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Weronika Dudek z klasy II B LO

Sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego –