W ramach realizowanego w szkole projektu Ekdus dnia 27 września 2018 r. uczniowie wzięli udział w wycieczce “Szlakiem słupskich murali”. Uczestnicy warsztatów Wolność w sztuce mieli okazję poznać różne techniki tworzenia obrazów na ścianach. Grupę oprowadzała charyzmatyczna Aleksandra Ciecholewska, koordynatorka niemal wszystkich słupskich murali.
#EKDUS #wolnoscwsztuce