SPOTKANIE W FIRMIE “GALMET” w GŁUBCZYCACH.

17 listopada odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z prezesem nowoczesnej firmy Galmet, panem Robertem Galarą, w spotkaniu wzięli udział również managerowie. Podpisano list intencyjny o współpracy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej z Galmetem, jej celem jest m.im. doposażenie szkolnych warsztatów, udział uczniów w stażach i praktykach, wymiana wspólnych doświadczeń.
Galmet to firma specjalizująca się w nowoczesnych systemach grzewczych, dzięki współpracy nasi uczniowie będą mogli szkolić się u najlepszych specjalistów i zdobywać niezbędne doświadczenie w pracy. 
Zawód technika urządzeń i systemów energetyki grzewczej to jeden z najbardziej pożądanych zawodów przyszłości.

Galmet wizyta