Dnia 22.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczno- warsztatowe dla uczniów na temat : „ Środki psychoaktywne – dopalacze-geneza działań dewiacyjnych. Odpowiedzialność karna , społeczna i zawodowa” zajęcia prowadzone przez Pana mgr Adama Brulińskiego członka Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii , byłego eksperta Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku . Zajęcia te miały na celu uświadomienie młodzieży czynników chroniących i zagrażających w kontaktach z substancjami zmieniającymi świadomość (dopalaczami) oraz konsekwencji prawnych wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.